Cơm Trưa Tara!

Ăn cơm trưa thì chắc bạn không lạ gì đúng không,nhưng mà chắc chẳng có chỗ nào ăn cơm trưa như ở Tara đâu nhé.Cái này là “Văn Hóa Doanh Nghiệp” đó nghe,không thể bắt chước đâu!!

Cái này thì bình thường quá rồi,ở cty nào mà chẳng thế!

Kiểu này đảm bảo là không đụng hàng!

Mỗi người một xe ăn cho thoải mái!

Chết cha!có thằng chụp lén mình!

Ăn cơm mà cũng điệu nữa chứ!

Sao điệu bằng chị hả Kưng!

Ơ,em đang ăn mà Anh!

Làm cùng làm mà ăn cùng ăn!

Các bạn có thấy “Văn hóa doanh nghiệp” ở TARA độc đáo chưa!